Best DermaClinic Aruba is een specialistisch behandelcentrum voor alle huidziekten, met in het bijzonder diagnostiek en behandeling van huidkanker en spataderen. Behandeling vindt altijd plaats volgens de nieuwste inzichten en modernste behandeltechnieken.

Onze toegevoegde waarde:

Huidziekten gedragen zich anders in een tropisch klimaat. Infecties, met name door schimmels, verlopen heftiger en geven een veel uitgebreider huidbeeld. Voorts ontstaan of verergeren huidaandoeningen door de felle zon. Denk hierbij aan pigmentstoornissen (melasma), acne en in het bijzonder huidkanker.

Naast het stellen van de juiste diagnose is communicatie is misschien wel het meest belangrijke onderdeel van ons vak. Hoe zou u het ervaren als er de tijd wordt genomen om u van tevoren uit te leggen hoe bepaalde huidziekten ontstaan en waarom de behandeling of het geneesmiddel werkt?

Wij nemen de tijd voor u. Tijdens het eerste consult ontvangt u in de meeste gevallen een brochure om het thuis nog eens rustig na te lezen. Buiten de uitstekende communicatie tussen dokter en patiënt, vinden wij ook de terugkoppeling naar de huisarts uiterst belangrijk. Na het consult wordt uw huisarts schriftelijk geïnformeerd over de diagnose en behandeling.

Uw tijd is waardevol. Kleine behandelingen vinden doorgaans meteen plaats. Voor grotere behandelingen is het van belang om u van tevoren schriftelijk te informeren. Er wordt naar gestreefd om het behandeltraject zo kort mogelijk te houden. Uw eerste afspraak wordt binnen een week gemaakt.

Gespecialiseerd in de behandeling van spataderen en huidkanker. Dr. de Zwart-Storm heeft door zijn opgedane ervaring in het Maastricht Universitair Medisch Centrum en DERMICIS kennis en kunde in huis om u in het gehele traject van diagnostiek, behandeling en nazorg van dienst te zijn.

Wilt u op korte termijn een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of maak een afspraak via onze agenda op de website.